ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)

ซอย อำนวยสุข 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1482 ระดับอนุบาล 08-2894-4649 ระดับประถมศึกษา 08-9643-4519