รายการ หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ 16 พ.ค. 62

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเล่นตามมุม

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑.ชื่อครูและชื่อพี่เลี้ยง
๒.ชื่อตนเอง
๓.สัญลักษณะประจำตัวและของใช้ส่วนตัวของเด็ก
๔.การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๕.การเล่นอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช๒.๑ (๒.๑.๑) (๒.2.2)

มฐ ๔ ตบช๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช๖.๑ (๖.๑.๒) (๖.๑.๓)

ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๒ (๑๐.๒.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒. เดินตามแนวเส้นตรงที่กำหนดได้

๓. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

๔. สนใจและทำงานศิลปะอย่างมีความสุข

๕. เคลื่อนไหวประกอบเพลงได้

๖. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

๗. ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ

๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นได้

๑๐. ต่อชิ้นส่วนภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *